[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Aug 11, 2011 at 02:49am, Anh K. Huynh wrote:
> On Wed, 10 Aug 2011 19:01:57 +0700
> Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:
> 
> > 2011/8/10 Hoang Tran <[email protected]>:
> > >>
> > >> Nhớ hồi nào có thể nhét cả cái kernel và basic fs vào đĩa mềm.
> > >> Giờ chắc hết làm được rồi :(
> > >
> > > ko chắc. Một cái tiny rootfs đâu đáng bao nhiêu. Kernel bỏ hết
> > > sata, các loại fs, chỉ support vfat chẳng hạn, ... có khi được.
> > > Nhưng boot xong thấy cái console lại chẳng biết để làm gì =))
> > 
> > Hồi trước kernel chiếm có cỡ 500-700kb à, dư khối chỗ để nhét
> > utilities vào, thường thì dạng rescue disk, hoặc minimal router.
> > Ừm.. không thể nào có X11 :D
> > 
> > http://www.linuxlinks.com/Distributions/Floppy/
> > 
> 
> Mọi người lại thích kỷ lục to nhất, khỏe nhất, lâu nhất nữa rồi :D Âu
> cũng là kiểu Việt Nam. Không thấy ai bàn chuyện viết driver mới :D Máy
> của /me xài card không dây rt8187se mỗi lần mở lên chạy wifi mà cái
> đèn chả thèm nháy chi trơn, nhìn mà rầu đây :D
> 
Thôi bác, bác đừng nghĩ chuyện viết driver for fun nữa. Không có spec 
thì viết driver bằng ... răng. Mà thường các công ty thường release một 
bản opensource với chức năng hạn chế, ko optimize... bác thử liên hệ tụi 
Realtek xem. Công ty em partner với Atheros, các chip mới nó cũng 
provide driver nhưng mà dạng binary keke. Nói chung tụi nó optimize tùm 
lum thứ, mình không có spec thì cũng bó tay thôi. Các phần opensource 
thường là dành cho chip công nghệ cũ không có gì bí mật cả :-D  

-- 
To get back on your feet, miss two car payments.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U