[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel> > @Anh Hưng: Xorg có thể được build độc lập với kernel anh ạ.  Driver 
> > không
> > để
> > builtin mà để dạng module.  Nghĩa là về lý thuyết hoàn toàn có thể làm được
> > trò:
> >
> > * Barebone kernel, < 1 MB, nhét vào Floppy 1.44
> > * Loadable modules, mỗi module từ vài KB đến vài trăm KB, nhét được vào một
> >  vài Floppy 1.44
> > * Barebone Xorg (untested), dự kiến tầm một vài MB.  Nếu to thì buộc phải
> > chơi
> >  ổ to hoặc chơi NFS/Samba.
> >
> > Cái này nếu hay ho mình có thể tổ chức một group nghịch tại Hackfest được
> > đấy
> > anh nhỉ?
> >
> 
> +1
> 
> Viết bài sẵn đi nhé.
> 
Hehe các bác rảnh quá, đi làm cái vớ vẩn đó làm chi. Làm nhiều các khác 
hữu ích hơn đi 

-- 
'Mounting' is used for three things: climbing on a horse, linking in a
hard disk unit in data systems, and, well, mounting during sex.
	-- Christa Keil
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U