[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernel2011/8/10 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>:
> @Anh Hoang Tran: Như anh Hưng nói, đã có busybox để chơi đó anh :-D.

5min quảng cáo: thậm chí còn có busybox cho Windows nữa

https://github.com/pclouds/busybox-w32
-- 
Duy