[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Aug 11, 2011 at 08:21am, Nguyen Vu Hung wrote:
> Ngày 02:42 11/08/2011, Anh K. Huynh viết:
> >>>  Không biết có lão làng nào đủ sức kể chuyện "hồi xửa hồi xưa" của
> >>>  linux không há? Không thì kiếm bác nào biết kernel chút đỉnh lên nói
> >>>  lại cái này cũng hay:
> >>>  >  http://jpranevich.tripod.com/wwol30/wonderful-world-of-linux-3.0.html
> >Chỉ sợ không biết nói ai nghe, chứ người nói thì chắc có nhiều :D Đối
> >tượng nghe chủ yếu là sinh viên nghẻ-tò-tân (nói đi nói lại, nói
> >ngược, nói lái thì mới hiểu). Tổ chức cho to, làm rùm beng mà hiệu
> >quả kém thì thôi thà đi ucf chém gió với nhau sẽ hay hơn.

+1
/me thấy giới thiệu thì giờ sv chỉ cần google là biết hết. Nên làm theo 
kiểu: làm gì được với linux chẳng hạn thì hấp dẫn hơn. Không giới thiệu 
theo kiểu hồi xưa "dùng linux thế nào" vì giờ dùng dễ quá rồi (chỉ vấn 
đề là có muốn dùng không).

> Cho sinh viên học lại môn OS luôn mà.
> 
wrong. Chả học tí nào.  

Hoang
-- 
FORTRAN is the language of Powerful Computers.
		-- Steven Feiner
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U