[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònNgày 02:42 11/08/2011, Anh K. Huynh viết:
>  Không biết có lão làng nào đủ sức kể chuyện "hồi xửa hồi xưa" của
>  linux không há? Không thì kiếm bác nào biết kernel chút đỉnh lên nói
>  lại cái này cũng hay:
> > http://jpranevich.tripod.com/wwol30/wonderful-world-of-linux-3.0.html
Chỉ sợ không biết nói ai nghe, chứ người nói thì chắc có nhiều :D Đối
tượng nghe chủ yếu là sinh viên nghẻ-tò-tân (nói đi nói lại, nói
ngược, nói lái thì mới hiểu). Tổ chức cho to, làm rùm beng mà hiệu
quả kém thì thôi thà đi ucf chém gió với nhau sẽ hay hơn.
Cho sinh viên học lại môn OS luôn mà.