[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelMấy bác làm ơn, giờ em có mấy cái đĩa (mềm) chứa game cũ từ thời 1999 muốn chơi lại phải làm sao đây??? Cứ bàn tới Floppy b-(

--
OpenPGP key: D1495710