[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, August 11, 2011 9:18:44 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn
> 
> Việc làm SFD có hai phần tách nhau: tổ chức sự kiện và nội dung sự
> kiện . Hình như cho tới bây giờ mọi người vẫn bàn tới công tác tổ
> chức, mà vẫn không có (ít nhất là trình bày trong list) đủ cái nhìn
> về các mớ rắc rối và cập rập khi tổ chức. Nếu được thì bên đơn vị tài
> trợ (Đại học Sài Gòn) hỗ trợ việc tổ chức thì sẽ rất tốt, tính ra thì
> bên đó có kinh nghiệm tổ chức sự kiện hơn các bạn ở đây.
> 
> Còn nội dung thì phải bàn nhiều, làm sao cho hay và có ích, ai nghe
> được cũng hiểu thì mới hiệu quả. Ít ra thì em cũng tự hào là năm tê
> vào 6 tiếng cuối cùng quyết định đổi từ một bài thuần túy về kỹ thuật
> qua một bài nói về kinh nghiệm linh tinh [1] (ồ, thế là được lên
> báo :D)

SFD 2011 Hà Nội dự kiến phần nội dung các bài nói theo kiểu barcamp;

Nôm na là mọi người cứ đăng ký bài nói của mình trước (càng nhiều càng
tốt, và càng sớm càng tốt); rồi vote trên web & tại luôn hội trường;
bài nào được nhiều vote thì nói, cứ theo thứ tự từ trên xuống đến khi
hết giờ (qui định khoảng 15 phút/bài)

Làm theo cách này rất hay; các bài nói thực sự có người muốn nghe.

Kind regards, 
Tuan