[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònOn Thu, 11 Aug 2011 09:49:52 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> ...
> 
> SFD 2011 Hà Nội dự kiến phần nội dung các bài nói theo kiểu barcamp;
> 
> Nôm na là mọi người cứ đăng ký bài nói của mình trước (càng nhiều
> càng tốt, và càng sớm càng tốt); rồi vote trên web & tại luôn hội
> trường; bài nào được nhiều vote thì nói, cứ theo thứ tự từ trên
> xuống đến khi hết giờ (qui định khoảng 15 phút/bài)
> 
> Làm theo cách này rất hay; các bài nói thực sự có người muốn nghe.

Tại Barcamp Saigon vừa rồi, tình hình là thế này: BTC không có được
danh sách các bài viết trên trang web, cho đến tận buổi khai mạc mới
chốt, công bố và sắp xếp phòng. Kết cục là tình hình rất hỗn loạn
khi mọi người tìm kiếm các phòng. Người không thích chen lấn như
mình thì đành đứng ngoài mà nhìn thôi. Nếu đây là kiểu BarCamp thì
mình nghĩ cũng hơi sốc :D Rốt cuộc là mình đi cổ động cho công ty
mình và chạy lơ rơ kiếm phòng nào hay thì vô coi :D

Nghĩa là Barcamp Saigon vừa rồi có tính chất ngẫu nhiên, ngẫu hứng,
hoàn toàn không có chuyện người dùng *VOTE*. Một số bài nghe thu hút
rất nhiều thính giả (mặc dù khái niệm này không có ở Barcamp), nhưng
một số bài thậm chí không có được tiếng vỗ tay và thậm chí người nghe
không hiểu người nói trình bày cái gì. Nhìn rất là tội nghiệp!!!

Mình chia sẻ lại đây để các bạn có thể rút kinh nghiệm khi tổ chức,
không có ý bàn tới bàn lui.

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115