[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn----- Original Message -----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, August 11, 2011 10:07:24 AM
> Subject: Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài Gòn
> 
> Tại Barcamp Saigon vừa rồi, tình hình là thế này: BTC không có được
> danh sách các bài viết trên trang web, cho đến tận buổi khai mạc mới
> chốt, công bố và sắp xếp phòng. Kết cục là tình hình rất hỗn loạn
> khi mọi người tìm kiếm các phòng. Người không thích chen lấn như
> mình thì đành đứng ngoài mà nhìn thôi. Nếu đây là kiểu BarCamp thì
> mình nghĩ cũng hơi sốc :D Rốt cuộc là mình đi cổ động cho công ty
> mình và chạy lơ rơ kiếm phòng nào hay thì vô coi :D
> 
> Nghĩa là Barcamp Saigon vừa rồi có tính chất ngẫu nhiên, ngẫu hứng,
> hoàn toàn không có chuyện người dùng *VOTE*. Một số bài nghe thu hút
> rất nhiều thính giả (mặc dù khái niệm này không có ở Barcamp), nhưng
> một số bài thậm chí không có được tiếng vỗ tay và thậm chí người nghe
> không hiểu người nói trình bày cái gì. Nhìn rất là tội nghiệp!!!
> 
> Mình chia sẻ lại đây để các bạn có thể rút kinh nghiệm khi tổ chức,
> không có ý bàn tới bàn lui.

Giải thích rõ hơn 1 chút là chúng ta chỉ sử dụng phương pháp voting để
xác định bài nói tiếp theo thôi, chứ không có ý định làm theo Barcamp.

Vote thì có thể làm theo cách:

- lập 1 trang web cho phép đăng ký các bài nói và tổ chức voting (có
thể dùng wiki + Google form để làm cho nhanh)
- vote trực tiếp tại hội trường (MC phải điều khiển tốt)

Bản thân tôi luôn ghi nhớ câu nói của bác Hồ: "không có gì quí hơn độc
lập tự do".
Cái Barcamp SG nghe Hưng & Kỳ Anh kể thấy đã không thích rồi.

Kind regards, 
Tuan