[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Công ty làm FOSS ở miền Trung, NamChào các bác,

# cross-post trên HanoiLug và SaigonLug

Em đang research các công ty ở Việt Nam

# là công ty của Việt Nam hay nước ngoài cũng được

1. Phát triển FOSS
2. Customize FOSS có sẵn và thương mại hóa
    # Nếu chỉ sử dụng/customize và sử dụng nội bộ thì không tính
3. Cung cấp dịch vụ về mã mở
    # Nếu Redhat có đại diện (!?) ở Việt Nam thì sẽ được tính.

Mong các bác cho liệt kê giúp các công ty mà mình biết.

Ví dụ

1. http://nukeviet.vn/, http://www.tomatocms.com/vi/ Tự phát triển FOSS.
2. Tùy biến LifeRay làm cổng điện tử.

Em xin cảm ơn trước.

Vũ Hưng