[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [saigonsfd] SFD 2011 tại Sài GònRất vui là thấy mọi người thảo luận xôm tụ. Đồng ý với Kỳ Anh là vấn đề nội dung mới thực sự là động lực để người nghe tìm đến. Và do đó, trong một hội nghị, ban chương trình thật cần thiết và thật quan trọng.

Còn về ĐHSG thì thầy chỉ là nạn thân với trưởng khoa CNTT. Nhưng bản thân trưởng khoa lại không có quyền gì trong truwofng này, ít nhất là trưởng khoa CNTT. Nên hợp tác với họ thì được, còn đề nghị họ tổ chức thì còn phải xem ... tình hình thế nào (hay còn gọi là còn lâu).

Như vậy, Châu An nên xúc tiến làm Web để mọi người đăng ký bài.

Vào 10:13 Ngày 11 tháng 8 năm 2011, Nguyen Vu Hung <[email protected]> đã viết:
Ngày 09:49 11/08/2011, Truong Anh. Tuan viết:

(qui định khoảng 15 phút/bài)
Trong lần chào mừng Gnome 3, thời gian phát biểu là 5 phút, QA 5 phút, tổng cộng 10 phút.

Thời gian ngắn bắt người nói phải chuẩn bị kỹ và lựa chọn nói và không nói gì.
-> chất lượng tốt hơn.

Thực tế vẫn nhiều người nói dài hơn 10 phút.
Mình nên cho tối đa 15 phút -> quá 15 phút là cắt luôn.

BR,

Vũ Hưng


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>