[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Saigon SFD 2011, họp tổ chức-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Chào mọi người,

Trước hết là mình xin cám ơn tất cả ý kiến đóng góp của mọi người mấy
ngày qua. Với sự nhiệt huyết của các anh em, mình xin đứng ra kêu họi
cuộc họp tổ chức đầu tiên cho Saigon SFD 2011.

Nội dung chính:
- - Thông tin chung về sự kiện SFD cho các thành viên mới của ban tổ chức.
- - Quá trình tổ chức.
- - Phân công nhiệm vụ.
- - Cơ chế thông tin liên lạc trong nhóm với nhau.

Thời gian:
- - Sáng hoặc chiều, thứ 7 hoặc Chủ nhật tuần này. (Mọi người VOTE nhé)

Địa điểm:
- - Một quán cà phê có giá cả phải chăng ở quận 1. (sẽ thông báo sau khi
đã nhất trí về thời gian).

Thời hạn vote:
Trước 12 giờ trưa ngày thứ 6, 12 tháng 8.

Cheers.
An.

- -- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
- -------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.18 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk5Dja4ACgkQXpuF67G2EskqLgD+LWfBpQOK+5vKJZgPlcu1rb63
6rLTpdxzphEA4zv1IfcA+QEMK796aerRqMGpSteOs8wjYbJJKqi2LBE3czMlCEA0
=hN6Z
-----END PGP SIGNATURE-----