[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Thu, 11 Aug 2011 09:26:12 +0900
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

>...
> > 
> Thôi bác, bác đừng nghĩ chuyện viết driver for fun nữa. Không có
> spec thì viết driver bằng ... răng. Mà thường các công ty thường
> release một bản opensource với chức năng hạn chế, ko optimize...
> bác thử liên hệ tụi Realtek xem. Công ty em partner với Atheros,
> các chip mới nó cũng provide driver nhưng mà dạng binary keke. Nói
> chung tụi nó optimize tùm lum thứ, mình không có spec thì cũng bó
> tay thôi. Các phần opensource thường là dành cho chip công nghệ cũ
> không có gì bí mật cả :-D  

Cảm ơn bác Hoàng. Nghe thế thì cụt hứng thôi :) Tính ra mình nên gọi
là "mả nguồn mở" thì đúng hơn (tức là cái thây ma để trong mả, ai
thích xài gì thì xài :D)

Quay lại chuyện kernel size thì ngoài chuyện học tập thì mình chẳng
còn hứng thú nữa. Bi chừ chỉ trông cho hệ thống stable chạy thôi :)
Mà kernel mới (3.0) thì FHS (Filesystem Hierarchy Standard) lại đổi
chút xíu nữa, vất vả đây!

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115