[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2011, họp tổ chức> 
> OT: Mọi người ơi, có ai gặp trục trặc khi đọc email của mình không?
> Mình dùng UTF-8
> 

Không gặp.

Nhìn lỗi thì có vẻ như không phải vấn đề UTF-8 vì từng kí tự vẫn được
nhận diện đúng, chỉ có khâu hiển thị bị lỗi thôi. Mà gửi vào group toàn
người quen chắc khỏi cần kí tên :P

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/