[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Công ty làm FOSS ở miền Trung, Namhi bác Hưng,

Bác phải cho biết mục đích của bác chứ. Cũng một vấn đề nhưng nếu mục đích này người ta có thể trả lời nhưng mục đích khác thì có thể không. Ví dụ như em, vì chưa rõ bác định làm gì nên không có ý định trả lời.

thân.

2011/8/11 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
Chào các bác,

# cross-post trên HanoiLug và SaigonLug

Em đang research các công ty ở Việt Nam

# là công ty của Việt Nam hay nước ngoài cũng được

1. Phát triển FOSS
2. Customize FOSS có sẵn và thương mại hóa
   # Nếu chỉ sử dụng/customize và sử dụng nội bộ thì không tính
3. Cung cấp dịch vụ về mã mở
   # Nếu Redhat có đại diện (!?) ở Việt Nam thì sẽ được tính.

Mong các bác cho liệt kê giúp các công ty mà mình biết.

Ví dụ

1. http://nukeviet.vn/, http://www.tomatocms.com/vi/ Tự phát triển FOSS.
2. Tùy biến LifeRay làm cổng điện tử.

Em xin cảm ơn trước.

Vũ Hưng

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>