[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Thu, 11 Aug 2011, Hoang Tran wrote:

> Hehe các bác rảnh quá, đi làm cái vớ vẩn đó làm chi. Làm nhiều các khác
> hữu ích hơn đi
>

Bác thấy vớ vẩn và vô ích nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều thây
như vậy.

Lợi ích có thể đến từ những thứ rất thực tế (và có thể thô thiển) như tiền
bạc, quan hệ, địa vị, ... cũng có thể đến từ những thứ rất trừu tượng như kiến
thức, kinh nghiệm...  Bác cũng có thể thu được lợi ích ngay lúc bác đầu tư
(thời gian, công sức, ...) nhưng cũng có thể phải sau một thời gian nào đó mới
thu lượm lại được.

2 xu của em.

Kindest regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----