[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Thu, 11 Aug 2011, An Nguyen wrote:

> 2011/8/11 Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]>:
> > On Thu, 11 Aug 2011, Hoang Tran wrote:
> >
> >> Hehe các bác rảnh quá, đi làm cái vớ vẩn đó làm chi. Làm nhiều các khác
> >> hữu ích hơn đi
> >>
> >
> > Bác thấy vớ vẩn và vô ích nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều thây
> > như vậy.
> >
> > Lợi ích có thể đến từ những thứ rất thực tế (và có thể thô thiển) như tiền
> > bạc, quan hệ, địa vị, ... cũng có thể đến từ những thứ rất trừu tượng như kiến
> > thức, kinh nghiệm...  Bác cũng có thể thu được lợi ích ngay lúc bác đầu tư
> > (thời gian, công sức, ...) nhưng cũng có thể phải sau một thời gian nào đó mới
> > thu lượm lại được.
> >
> > 2 xu của em.
>
> [OT] Lolz, @anh Hoàng, @anh Kỳ Anh: Cách đây 1 năm em cũng háu đá lắm
> phải không các anh. Nhận xét thật lòng nha. :D
>

Không hiểu rõ ý của bạn An khi quote mail của mình.  Nhưng mình không có ý
định động chạm đến ai hay chứng tỏ một điều gì cả.  Quan điểm của mình là
những gì thấy có ích thì làm, mọi người có thể phản biện nhưng xin hãy gạt cảm
tính qua một bên, dùng lý trí để tranh luận.

Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----