[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Thu, 11 Aug 2011 22:32:37 +0700 (ICT)
Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Thu, 11 Aug 2011, Hoang Tran wrote:
> 
> > Hehe các bác rảnh quá, đi làm cái vớ vẩn đó làm chi. Làm nhiều
> > các khác hữu ích hơn đi
> >
> 
> Bác thấy vớ vẩn và vô ích nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người
> đều thây như vậy.
> 
> Lợi ích có thể đến từ những thứ rất thực tế (và có thể thô thiển)
> như tiền bạc, quan hệ, địa vị, ... cũng có thể đến từ những thứ rất
> trừu tượng như kiến thức, kinh nghiệm...  Bác cũng có thể thu được
> lợi ích ngay lúc bác đầu tư (thời gian, công sức, ...) nhưng cũng
> có thể phải sau một thời gian nào đó mới thu lượm lại được.

Bác Hoàng thấy chuyện sau (*) là không có ích (bác ấy cũng có ý đùa
khi phát biểu mà) khi so sánh với những chuyện khác. CÒn bạn thì thấy
có ích. Đó là quan điểm cá nhân và hoàn toàn hiển nhiên, mọi người
không cần phải chỉ trích nhau. Vả lại, thay vì khái quát một ý thì bạn
Dương có thể chỉ rõ cho mọi người thấy những việc (bên dưới) có ích
như thế nào với bạn (cho anh Hoàng ảnh quê luôn). 

Chuyện làm một cái gì đó, just-for-fun, cho biết thì mình không bàn
làm gì. 

Chúc vui.

(*) Những việc trích bởi bạn Dương:

> * Barebone kernel, < 1 MB, nhét vào Floppy 1.44
> * Loadable modules, mỗi module từ vài KB đến vài trăm KB, nhét được
>   vào một vài Floppy 1.44
> * Barebone Xorg (untested), dự kiến tầm một vài MB.  Nếu to thì buộc
>  phải chơi ổ to hoặc chơi NFS/Samba.
> Cái này nếu hay ho mình có thể tổ chức một group nghịch tại Hackfest
> được đấy anh nhỉ?


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115