[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Thu, 11 Aug 2011 23:05:31 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> ...
> 
> [OT] Lolz, @anh Hoàng, @anh Kỳ Anh: Cách đây 1 năm em cũng háu đá
> lắm phải không các anh. Nhận xét thật lòng nha. :D

Mình không nhớ nữa. Nhưng nếu nhận xét cho năm ni thì mình nghĩ là
đúng =)) (j/k) Trách mình rồi trách người. Người chiến thắng là người
tự biết mình. An biết vậy cũng tiến bộ rồi :)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115