[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Aug 12, 2011 at 09:22am, Nguyen Vu Hung wrote:
> Ngày 09:12 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
> >Đấy, "cho ảnh quê luôn" là một cách nhá hàng thôi, ý muốn là bạn
> >Dương muốn cho bác Hoàng tâm phục khẩu phục thì không thể lấy
> >chuyện nhỏ khái quát thành một chuyện lớn được, chứ mình không nghĩ
> >Dương hay ai khác muốn bác Hoàng quê.
> >
> Thân, quen, hoặc ít nhất gặp nhau vài lần thì đùa thoải mái thật.
> 
> Nhưng chưa gặp, biết nhau mà đùa có khi lại bị cho là hỏi xoáy :)
> Kết cục là nhận được cái trả lời xoay.
> 
> Thú thực, mình vốn là dân Hà Nội 2, nghe/xem hài Sài Gòn chỉ hiểu
> lơ tơ mơ, chả mấy khi cười được :)
> 
> Kiểu này không phải là văn hóa Đông-Tây khác nhau nữa mà là Bắc-Nam
> roài hêhe.
> 
> BR,
> 
> Vũ Hưng
> 
(đùa) bác VH có vẻ hay suy luận có vẻ phức tạp. Đang cãi nhau ỏm tỏm thì 
bác liên hệ tới đá xoáy, đá xoay rồi Bắc Nam, Đông Tây với kịch kiếc 
hehe. Thật lòng /me thấy chả liên quan gì :-P 

-- 
"You can't have filenames longer than 14 chars.
You can't even think about them!"
	     -- Larry Wall in Configure from the perl distribution
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U