[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Công ty làm FOSS ở miền Trung, NamNgày 18:00 11/08/2011, Võ Thái Lâm | Lactien JSC viết:
hi bác Hưng,

Bác phải cho biết mục đích của bác chứ. Cũng một vấn đề nhưng nếu mục đích này người ta có thể trả lời nhưng mục đích khác thì có thể không. Ví dụ như em, vì chưa rõ bác định làm gì nên không có ý định trả lời.
Là một người yêu thích FOSS và hoạt động trên mảng cộng đồng,
mình muốn *thống kê* các công ty ở Việt Nam phát triển FOSS.

Như mình nói trong email trước: Có thể coi 100% các doanh nghiệp
có *sử dụng* FOSS.

Còn dùng FOSS làm base sản phẩm hay làm FOSS lại là câu hỏi mở
mà mình đang quan tâm.

Trong các mảng lactien làm, có cái nào dựa trên FOSS (framework)
hay tự build không nhỉ? -> http://lactien.com/

BR,

Vũ Hưng