[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Aug 12, 2011 at 09:29am, Hung Nguyen wrote:
> Anh Hoàng cũng là người miền Bắc đấy.
> Thì bạn Hưng không rõ người ta đùa hay thật nên anh Kỳ Anh đã *thanh minh*
> giúp anh Hoàng là anh ấy đùa rồi còn gì.
> Trong khi tranh luận thay vì chỉ trích cách nói chuyện của người khác thì
> nêu lên ý kiến của mình về vấn đề đang tranh luận hay hơn.
> Ví dụ như bạn Hưng thấy nó có ích chỗ nào, nó giúp gì chó người thực hiện
> điều mà bạn trên kia muốn làm, giúp gì cho người xem bạn ấy làm, giúp gì cho
> người sau này nhìn vào cái của bạn ấy đã làm, có lẽ sẽ hay hơn.
> 
> 3 xu của mình. [?]
> 
> 2011/8/12 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
> 
> > Ngày 09:12 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
> >
> >  Đấy, "cho ảnh quê luôn" là một cách nhá hàng thôi, ý muốn là bạn
> >> Dương muốn cho bác Hoàng tâm phục khẩu phục thì không thể lấy
> >> chuyện nhỏ khái quát thành một chuyện lớn được, chứ mình không nghĩ
> >> Dương hay ai khác muốn bác Hoàng quê.
> >>
> >>  Thân, quen, hoặc ít nhất gặp nhau vài lần thì đùa thoải mái thật.
> >
> > Nhưng chưa gặp, biết nhau mà đùa có khi lại bị cho là hỏi xoáy :)
> > Kết cục là nhận được cái trả lời xoay.
> >
> > Thú thực, mình vốn là dân Hà Nội 2, nghe/xem hài Sài Gòn chỉ hiểu
> > lơ tơ mơ, chả mấy khi cười được :)
> >
> > Kiểu này không phải là văn hóa Đông-Tây khác nhau nữa mà là Bắc-Nam roài
> > hêhe.
> >
> > BR,
> >
> > Vũ Hưng
> >
> >
> 
> -- 
> ---
> Hung
> 
Mọi người có vẻ nhạy cảm quá còn /me thấy reply của bạn Dương cũng không 
vấn đề gì cả. /me reply "sốc" thì bạn ấy cũng reply ý kiến của mình thôi 
:-) 

-- 
Porsche: there simply is no substitute.
		-- Risky Business
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U