[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] sfd 2011: vài ý cho nội dung9/ Mã nguồn mở và những thách thức với ICT Việt Nam

10/ Bia :D

Vào 07:47 Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Hi,

Lấy cảm hứng từ những trao đổi trước đây (đặc biệt của từ phần của
Hải Nam, thầy Sơn, Hoàng,...), và từ những kinh nghiệm của bản thân,
mình liệt kê (*) ra vài chủ đề cho SFD tới đây. Mọi người hãy bổ sung
và nếu thích thì chọn ngay cái nào đó để chuẩn bị. Đặc biệt thầy Sơn
có thể có những chỉ dẫn thực tế hơn liên quan tới sinh viên.

(Ví dụ, bạn Huy hoặc Lâm có thể nói về 5/ và 6/ chắc chắn rất lý
thú :P, mình cũng tò mò biết các bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ
Linux/OSS và kiếm thế nào :P)

Mình nghĩ là cũng cần có một số bài ngon, nặng về kỹ thuật làm
*đinh*, nhưng người viết cần phải chắc thắng và biết mình viết cho ai.

Chúc vui

(*) Vài chủ đề gợi ý

1/ Phân biệt Linux, Windows, Ubuntu, Redhat, Linux distribution (và
 GNU/Linux)

2/ Những vấn đề *đau đầu* không thể giải quyết với Windows, chỉ có ở
 Linux

3/ Những vấn đề *đau đầu* không thể giải quyết với Linux, chỉ có ở
 Windows. Tại sao máy Linux thiếu driver.

4/ Những công việc kiếm tiền được với Linux ở Sài Gòn

5/ Những công việc kiếm tiền được với mã nguồn mở ở Sài Gòn

6/ Công việc của Linux sysadmin là gì? Làm thế nào để trở thành Linux
sysadmin

7/ Đọc và hiểu một số thông báo tuyển dụng liên quan tới mã nguồn mở

8/ Các trang web về công nghệ và mã nguồn mở ở Việt Nam, khái quát về
các cộng đồng mã nguồn mở ở Viêt Nam , Sài Gòn

9/ ,...


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
DDOS or FLOOD