[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelHi,
Ngày 07:31 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
Bác Hoàng thấy chuyện sau (*) là không có ích (bác ấy cũng có ý đùa
khi phát biểu mà) khi so sánh với những chuyện khác.
Ý ẹ, đùa bằng email nguy hiểm lắm :) vì không thấy mặt nhau,
chả biết đùa hay thật.
CÒn bạn thì thấy
có ích. Đó là quan điểm cá nhân và hoàn toàn hiển nhiên, mọi người
không cần phải chỉ trích nhau.
Công kích cá nhân là chuyện nên tránh rồi.
Cơ mà cứ nói thẳng với nhau về kỹ thuật là dễ nhất.

Vả lại, thay vì khái quát một ý thì bạn
Dương có thể chỉ rõ cho mọi người thấy những việc (bên dưới) có ích
như thế nào với bạn (cho anh Hoàng ảnh quê luôn).
Mình nghĩ kịch bản ngược lại

1. Dương đã đề xuất
2. Mọi người góp ý kiến
3. Dương tiếp tục trao đổi.

Dương chắc cũng không có thời gian đăng dàn độc diễn, viết tut
cho mọi người đọc.

Vì sao? SGLug là diễn đàn để trao đổi chứ không phải là show off
để người này người kia quê luôn :)

# Nói đùa, ngay cả đến find | grep mà /me cũng không thạo thì làm ăn gì hehe
BR,

Nguyễn Vũ Hưng