[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Slight-OT: Về cách xây dựng cộng đồngNgày 07:33 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
Mình không nhớ nữa. Nhưng nếu nhận xét cho năm ni thì mình nghĩ là
đúng =)) (j/k) Trách mình rồi trách người. Người chiến thắng là người
tự biết mình. An biết vậy cũng tiến bộ rồi
Ở trên một diễn đàn mạng như sglug khó biết mình biết người lắm.

Đọc rất nhiều, sẽ hiểu người khác.
Email thật nhiều, người khác sẽ hiểu mình.

Nghĩa là cả hai chiều - mình biết người, người biết mình - chứ không phải một.
Và đây là diễn đàn mạng, nên mình nghĩ không có chuyện thắng-thua.
Chỉ là sự chia sẻ và trao đổi thôi.

Một điểm bất cập của người Á-Đông, và Việt Nam nói riêng là:

* Người biết thì không nói /buzz rd :)
* Sợ nói sai :), cái tự ái cao ấy mà.

Các bác cứ thật mở, trao đổi online, offline thật nhiều là cộng đồng mạnh lên thôi mà.
BR,

Vũ Hưng