[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Aug 11, 2011 at 10:32pm, Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen wrote:
> On Thu, 11 Aug 2011, Hoang Tran wrote:
> 
> > Hehe các bác rảnh quá, đi làm cái vớ vẩn đó làm chi. Làm nhiều các khác
> > hữu ích hơn đi
> >
> 
> Bác thấy vớ vẩn và vô ích nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều thây
> như vậy.
> 
> Lợi ích có thể đến từ những thứ rất thực tế (và có thể thô thiển) như tiền
> bạc, quan hệ, địa vị, ... cũng có thể đến từ những thứ rất trừu tượng như kiến
> thức, kinh nghiệm...  Bác cũng có thể thu được lợi ích ngay lúc bác đầu tư
> (thời gian, công sức, ...) nhưng cũng có thể phải sau một thời gian nào đó mới
> thu lượm lại được.
> 

Bác nói dông dài, đá xoáy đá xoay thì ngay từ đầu /me đã biết bác muốn 
làm cái đó để thu được kinh nghiệm. Còn quan điểm của /me thì chắc bác 
cũng biết luôn là /me nhìn nó là "làm cái đó chẳng để làm gì". Bởi vì 
giờ đâu còn xài đĩa mềm, flash giờ rẻ như bèo. Đến CD còn dần bị thay 
thế ... Đến mấy cái embedded board thì cũng làm con NOR flash 4M đủ để 
nhét uboot, kernel, và initrd ramdisk.   

Còn về mặt kiến thức kinh nghiệm mà nói, thì cũng theo /me là làm đó mất 
thời gian mà kiến thức thu được không đáng. Thà nhảy vào fix những bug 
đang có thì hơn.  

Hoang

-- 
..you could spend *all day* customizing the title bar.  Believe me.  I
speak from experience."
(By Matt Welsh)
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U