[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelNgày 09:12 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
Đấy, "cho ảnh quê luôn" là một cách nhá hàng thôi, ý muốn là bạn
Dương muốn cho bác Hoàng tâm phục khẩu phục thì không thể lấy
chuyện nhỏ khái quát thành một chuyện lớn được, chứ mình không nghĩ
Dương hay ai khác muốn bác Hoàng quê.

Thân, quen, hoặc ít nhất gặp nhau vài lần thì đùa thoải mái thật.

Nhưng chưa gặp, biết nhau mà đùa có khi lại bị cho là hỏi xoáy :)
Kết cục là nhận được cái trả lời xoay.

Thú thực, mình vốn là dân Hà Nội 2, nghe/xem hài Sài Gòn chỉ hiểu
lơ tơ mơ, chả mấy khi cười được :)

Kiểu này không phải là văn hóa Đông-Tây khác nhau nữa mà là Bắc-Nam roài hêhe.
BR,

Vũ Hưng