[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelAnh Hoàng cũng là người miền Bắc đấy.
Thì bạn Hưng không rõ người ta đùa hay thật nên anh Kỳ Anh đã *thanh minh* giúp anh Hoàng là anh ấy đùa rồi còn gì.
Trong khi tranh luận thay vì chỉ trích cách nói chuyện của người khác thì nêu lên ý kiến của mình về vấn đề đang tranh luận hay hơn.
Ví dụ như bạn Hưng thấy nó có ích chỗ nào, nó giúp gì chó người thực hiện điều mà bạn trên kia muốn làm, giúp gì cho người xem bạn ấy làm, giúp gì cho người sau này nhìn vào cái của bạn ấy đã làm, có lẽ sẽ hay hơn.

3 xu của mình.

2011/8/12 Nguyen Vu Hung <[email protected]>
Ngày 09:12 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:

Đấy, "cho ảnh quê luôn" là một cách nhá hàng thôi, ý muốn là bạn
Dương muốn cho bác Hoàng tâm phục khẩu phục thì không thể lấy
chuyện nhỏ khái quát thành một chuyện lớn được, chứ mình không nghĩ
Dương hay ai khác muốn bác Hoàng quê.

Thân, quen, hoặc ít nhất gặp nhau vài lần thì đùa thoải mái thật.

Nhưng chưa gặp, biết nhau mà đùa có khi lại bị cho là hỏi xoáy :)
Kết cục là nhận được cái trả lời xoay.

Thú thực, mình vốn là dân Hà Nội 2, nghe/xem hài Sài Gòn chỉ hiểu
lơ tơ mơ, chả mấy khi cười được :)

Kiểu này không phải là văn hóa Đông-Tây khác nhau nữa mà là Bắc-Nam roài hêhe.

BR,

Vũ Hưng


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
---
Hung