[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] sfd 2011: vài ý cho nội dungOn Thu, 11 Aug 2011 22:19:11 -0400
Tho Nguyen <[email protected]> wrote:

> ...
> 
> Gợi ý hay á, làm 1 cái presentation với 99 chai bia FOSS
> 
> http://99-bottles-of-beer.net/

Trời ạ, đọc lần quần thì dẫn tới cái ngôn ngữ Piet. Nhìn cái chương
trình Hello World của nó mà xem

http://www.dangermouse.net/esoteric/piet/samples.html

Xỉu.... nhưng trước hết phải cảm ơn bác Thọ. Cái link quá hay :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115