[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Fri, 12 Aug 2011 09:29:18 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Anh Hoàng cũng là người miền Bắc đấy.
>
> Thì bạn Hưng không rõ người ta đùa hay thật nên anh Kỳ Anh đã
> *thanh minh* giúp anh Hoàng là anh ấy đùa rồi còn gì.
> Trong khi tranh luận thay vì chỉ trích cách nói chuyện của người
> khác thì nêu lên ý kiến của mình về vấn đề đang tranh luận hay hơn.
> Ví dụ như bạn Hưng thấy nó có ích chỗ nào, nó giúp gì chó người
> thực hiện điều mà bạn trên kia muốn làm, giúp gì cho người xem bạn
> ấy làm, giúp gì cho người sau này nhìn vào cái của bạn ấy đã làm,
> có lẽ sẽ hay hơn.
> 
> 3 xu của mình. [?]

Hy vọng là lần sau bác Hoàng phát biểu đỡ gây sốc hơn. Còn mình cũng
rút kinh nghiệm để mấy bác không hiểu cứ tưởng đùa tưởng thật không
biết đâu mà lần! 

Mình xin rút,

Chúc vui!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115