[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Size of Linux kernelNgày 09:46 12/08/2011, Anh K. Huynh viết:
Hy vọng là lần sau bác Hoàng phát biểu đỡ gây sốc hơn. Còn mình cũng
rút kinh nghiệm để mấy bác không hiểu cứ tưởng đùa tưởng thật không
biết đâu mà lần!

Nếu mà đùa thì phải dùng thật nhiều smileys

:) :-) :-D :-) =-O :-P 8-)