[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Saigon SFD 2011, họp tổ chứcVậy chúng ta sẽ họp vào lúc nào và ở đâu. Hiện tại chỉ mới 4 người Vote thôi.
Em sẽ đưa ra một vài ý tưởng (em cũng sẽ lo phần đó tại SFD).
--
OpenPGP key: D1495710