[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[OT] Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Fri, 12 Aug 2011, Hoang Tran wrote:

> Mọi người có vẻ nhạy cảm quá còn /me thấy reply của bạn Dương cũng không
> vấn đề gì cả. /me reply "sốc" thì bạn ấy cũng reply ý kiến của mình thôi
> :-)
>

Em nhìn nhận mọi thứ hơi bị nghiêm trọng chút đỉnh :-).  Em nghĩ chắc cũng có
nhiều người như em nên cứ đứng trên bình diện vậy mà phát biểu thôi ạ.

Best regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

[ Do not send me Microsoft Office attachments, please.
  http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html ]

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----