[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [OT] Re: [saigonlug] Size of Linux kernelOn Sun, 14 Aug 2011 00:30:18 +0700 (ICT)
Duong "Yang" ヤン Ha Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Fri, 12 Aug 2011, Hoang Tran wrote:
> 
> > Mọi người có vẻ nhạy cảm quá còn /me thấy reply của bạn Dương
> > cũng không vấn đề gì cả. /me reply "sốc" thì bạn ấy cũng reply ý
> > kiến của mình thôi :-)
> >
> 
> Em nhìn nhận mọi thứ hơi bị nghiêm trọng chút đỉnh :-).  Em nghĩ
> chắc cũng có nhiều người như em nên cứ đứng trên bình diện vậy mà
> phát biểu thôi ạ.

Bạn nghĩ cho bạn là trước tiên. Mình chắc không vui nếu bạn nghĩ giúp
mình đâu nhé!!

Chúc vui,

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115