[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Người Việt trong linux kernelNhân vụ cãi nhau cái kernel, và nhân việc phát hiện ra bạn Thieu Le
trong 3.0.1 shortlog, tò mò lọc thử tên những người Việt hoặc gốc Việt
có đóng góp vào kernel, dựa trên một số họ phổ biến. Cũng kha khá nhỉ
(trong số 8419 người đóng góp vào kernel).

Có bạn trẻ nào trên LUG này đặt mục tiêu ghi tên mình vào linux kernel không? :)

Franck Bui-Huu (111)
Hoang-Nam Nguyen (46)
Dinh Nguyen (27)
Nguyen Anh Quynh (5)
Vu Pham (6)
Trieu 'Andrew' Nguyen (3)
Loc Ho (3)
Hien Nguyen (2)
Thieu Le (2)
Pham Thanh Nam (2)
Nam Phạm Thành (2)
Hong H. Pham (2)
Dong Nguyen (1)
Khanh-Dang Nguyen Thu Lam (1)
-- 
Duy