[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Người Việt trong linux kernelOn Sun, 14 Aug 2011 18:43:39 +0700
Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:

> Nhân vụ cãi nhau cái kernel, và nhân việc phát hiện ra bạn Thieu Le
> trong 3.0.1 shortlog, tò mò lọc thử tên những người Việt hoặc gốc
> Việt có đóng góp vào kernel, dựa trên một số họ phổ biến. Cũng kha
> khá nhỉ (trong số 8419 người đóng góp vào kernel).
> 

Thông tin rất thú vị. Không biết tiểu sử, công việc,... của những
người đó như thế nào? Bắt đầu tìm hiểu về họ từ đâu?

> Có bạn trẻ nào trên LUG này đặt mục tiêu ghi tên mình vào linux
> kernel không? :)

Đợi Nguyễn Thái Ngọc Duy ghi tên xong đã. :P

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115