[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Người Việt trong linux kernel2011/8/14 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Sun, 14 Aug 2011 18:43:39 +0700
> Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]> wrote:
>
>> Nhân vụ cãi nhau cái kernel, và nhân việc phát hiện ra bạn Thieu Le
>> trong 3.0.1 shortlog, tò mò lọc thử tên những người Việt hoặc gốc
>> Việt có đóng góp vào kernel, dựa trên một số họ phổ biến. Cũng kha
>> khá nhỉ (trong số 8419 người đóng góp vào kernel).
>>
>
> Thông tin rất thú vị. Không biết tiểu sử, công việc,... của những
> người đó như thế nào? Bắt đầu tìm hiểu về họ từ đâu?

Clone linux-2.6.git về, tìm trong log để có email. Xong thích thì liên
lạc thẳng. Dân kernel đa phần thẳng thắng (và thô lỗ).

>> Có bạn trẻ nào trên LUG này đặt mục tiêu ghi tên mình vào linux
>> kernel không? :)
>
> Đợi Nguyễn Thái Ngọc Duy ghi tên xong đã. :P

Thôi già rồi, ko còn sức đâu đấu tranh vào kernel. Còn mấy cái feature
của git mần tới mần lui hoài chưa xong nữa.
-- 
Duy