[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Người Việt trong linux kernel> 
> Có bạn trẻ nào trên LUG này đặt mục tiêu ghi tên mình vào linux kernel không? :)
> 
> Franck Bui-Huu (111)
> Hoang-Nam Nguyen (46)
> Dinh Nguyen (27)
> Nguyen Anh Quynh (5)
> Vu Pham (6)
> Trieu 'Andrew' Nguyen (3)
> Loc Ho (3)
> Hien Nguyen (2)
> Thieu Le (2)
> Pham Thanh Nam (2)
> Nam Phạm Thành (2)
> Hong H. Pham (2)
> Dong Nguyen (1)
> Khanh-Dang Nguyen Thu Lam (1)

Đính chính bạn Duy là Loc Ho không phải người Việt nhé :-D mà là người 
Hoa, đang làm việc công ty /me (nhưng bên US). Chắc hầu hết những người 
Việt ở đây đều là người gốc Việt thôi. 

haizz công ty /me không cho submit ra opensource không thì cũng kha khá 
người việt rồi đấy :-D (nhiều lúc anh em ở đây làm chết bỏ cho tụi bên 
US submit ra opensource). Thực ra thì ghi tên vào linux kernel có nhiều 
kiểu và cũng không phải khó nên giờ việc ghi tên hay không thấy không 
còn quan trọng nữa :-) 

-- 
After 14 non-maintainer releases, I'm the S-Lang non-maintainer.
	-- Ray Dassen
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U