[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Người Việt trong linux kernel> >> Nhân vụ cãi nhau cái kernel, và nhân việc phát hiện ra bạn Thieu Le
> >> trong 3.0.1 shortlog, tò mò lọc thử tên những người Việt hoặc gốc
> >> Việt có đóng góp vào kernel, dựa trên một số họ phổ biến. Cũng kha
> >> khá nhỉ (trong số 8419 người đóng góp vào kernel).
> >>
> >
> > Thông tin rất thú vị. Không biết tiểu sử, công việc,... của những
> > người đó như thế nào? Bắt đầu tìm hiểu về họ từ đâu?
> 
> Clone linux-2.6.git về, tìm trong log để có email. Xong thích thì liên
> lạc thẳng. Dân kernel đa phần thẳng thắng (và thô lỗ).
> 
> >> Có bạn trẻ nào trên LUG này đặt mục tiêu ghi tên mình vào linux
> >> kernel không? :)
> >
> > Đợi Nguyễn Thái Ngọc Duy ghi tên xong đã. :P
> 
> Thôi già rồi, ko còn sức đâu đấu tranh vào kernel. Còn mấy cái feature
> của git mần tới mần lui hoài chưa xong nữa.

bạn Duy submit vào git là đã thấy ngưỡng mộ rồi ^_^. Thực ra submit vào 
git nghe hấp dẫn hơn. Ở kernel bên /me chỉ submit những cái liên quan 
đến chip của mình (driver, arch ...) 

Hoang

-- 
I owe the public nothing.
		-- J.P. Morgan
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U