[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vi] "Forced" kicking-off for Saigon SFD 2011-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Chào mọi người,

Tình hình là hiện nay chúng ta hơi thiếu doers để có thể thực hiện được
sự kiện Saigon SFD 2011. Bản thân mình, team leader của các năm trước
giờ cũng công việc bù đầu bù cổ. Mới đầu mình rất muốn hủy luôn sự kiện
năm nay, tuy nhiên có lẽ là "máu lửa" năm nào vẫn còn nên mình quyết
định chơi tới luôn. ;-)

Sau đây là một số đề mục công việc cho SFD.
- - Mailing list để tham gia tổ chức: [email protected]
Truy cập bằng địa ch: http://groups.google.com/group/saigonsfd

- - Thiết kế website: Mình sẽ làm (as always). Deadline: Chủ nhật 21
tháng 8.

- - Thiết kế banner: Cần người tình nguyện! Let me know ASAP.
Deadline: cuối tháng 8.

- - Địa điểm tổ chức, mời SV- HS và thầy cô: thầy Sơn sẽ thực hiện công
việc quan trọng này.

- - Nhà tài trợ: Vì sự kiện này sẽ _NHỎ_ nên mình sẽ không mời các Cty lớn
mà mình quen biết. Thay vào đó, xin kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các sếp
busines men trong SaigonLUG. :D

=> Tổng số tiền ước lượng: khoảng 5 triệu đồng.
- - Chi tiết việc thu chi: sẽ công bố tại mailing list SaigonSFD sau khi
nhóm tổ chức đã bàn bạc.

- - Thông tin về SFD cho các bạn mới: An. Mình sẽ email mô tả SFD cho các
bạn ngay sau đây.


Lời cuối là lời nhắn cho các thành viên ban tổ chức:

@ thầy Sơn: Em rất cám ơn sự ủng hộ hết mình của thầy. Hôm trước gặp
thầy xong thì em lại vướng vào rất nhiều việc cần giải quyết nên delay
đến giờ. Thời gian trước mắt công việc của em cũng sẽ rất nặng, đặc biệt
là kể từ tháng 9 này. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức để tổ chức thành
công SFD cùng thầy và các bạn khác.

@ Kiến Trúc: Ubuntu-VN còn có thể kêu gọi gặp mặt thành viên nữa không?
Hay là mất nhiệt như SaigonLUG rùi? :D Mong Trúc kêu gọi Xuân Huy, thầy
bói, Zjet, chị Trang, các bạn cũ đó dành thời gian cho SFD nhé. Vui lòng
cho mình biết sớm các dự định của Trúc luôn.

@Quang; @Doan: Mình sẽ mô tả SFD qua email cho hai bạn. Nếu cầu thì cuối
tuần này mình sẽ đi đến chỗ từng bạn để nói chuyện. :-)
Bây giờ các bạn join vào mailing list nói trên ngay nhé!

Cheers! ;-)
An.

PS: The show must go on.

- --
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
- -------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.18 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iF4EAREIAAYFAk5I0cIACgkQXpuF67G2EsltPgD/TYymroBO2TVrTEIqe3vJGdll
av0ucteGsOCvncqdoYwBAKKuslJWh88jttlrVlMvhTj5YqhOqbwck10Xcs9SX45a
=oYoj
-----END PGP SIGNATURE-----