[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

JOB: Kỹ sư cầu nối ở HCMCFYI,

Mình fwd hộ:

Note: Liên hệ thẳng Mr. Triều (email cho mềnh nhờ tư vấn thì Okie xD)

Cần tuyển: Kỹ sư cầu nối (Bridge-SE), lương trên dưới 900 USD.
 Yêu cầu
 1-1. Là người việt, có tiếng Nhật cỡ 2 kyu trở lên
 1-2. Có kinh nghiệm làm IT cỡ 3 năm trở lên
1-3. Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật, hiểu được văn hóa công ty của Nhật
 1-4. Làm việc tại HCM

Xin lỗi những ai không liên quan nhé.
Điện thoại Triều: 84-(0)906 002 110