[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] JOB: Kỹ sư cầu nối ở HCMC2011/8/16 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Lại với làm với Nhật, em thấy đám bạn ở FSOFT làm cho Nhật, có đứa được chấm
> công 1 tháng tới 43 ngày lương (bình thường chỉ 22 ngày) :D. 2 kyu ghê quá
> :(

Cậu đó overtime ghê nhỉ?
Thứ 7, Chủ nhật nếu tính nhân đôi và đi đủ cả 4 tuần thì lên 43 ngày
lương cũng đúng.

Ý Trúc là sợ làm thêm giờ trong công ty Nhật à?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung