[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàng

2011/8/21 An Nguyen <[email protected]>
Đây là trang web của Saigon SFD 2011.
http://sfd.saigonlug.org/

Nếu ai cần edit thông tin gì trên site thì cứ nói để mình tạo tại khỏan nhé,

Good job.

Giá mình ở SG nhỉ? :)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung