[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Website cho SaigonSFD 2011 đã sẵn sàngNgày 09:07 22/08/2011, Le Kien Truc viết:
An để dùm mình nội dung offline ubuntu-vn vào nhé. Kéo thêm đông đông anh em tới.
+1

@Trúc: Không rõ chương trình ăn chơi nhảy múa của Ubuntu-vn
   trao đổi trên FaceBook đến đâu rồi