[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow community----- Original Message -----
> From: "Nguyen Vu Hung (VNC)" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, July 27, 2011 3:38:55 PM
> Subject: [saigonlug] Grow community
>
> Em thấy tài liệu này rất đáng tham khảo nên chia sẻ cùng các bác.
>
> Ngẫm lại, LUG là một cộng đồng nên nó cần xuất phát và hướng tới cồng
> đồng :)
>
> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/grow-community-gnomeasiasummit09
>
> Happy LUG building :)

Cái này cũng rất hay: http://www.theopensourceway.org/

Hiện đang được Red Hat áp dụng build Fedora Community.

Kind regards,
Tuan