[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityNgày 07:27 23/08/2011, Truong Anh. Tuan viết:
Cái này cũng rất hay:http://www.theopensourceway.org/

Hiện đang được Red Hat áp dụng build Fedora Community.
Với đặc thù Việt Nam, việc xây dựng cộng đồng có gì khác không bác Tuấn nhỉ?
Mong bác chia sẻ.

# Ubuntu-vn là một ví dụ em nghĩ là rất thành công trên diện rộng.

BR,

Vũ Hưng