[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow community2011/8/23 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
> Ngày 07:27 23/08/2011, Truong Anh. Tuan viết:
>>
>> Cái này cũng rất hay:http://www.theopensourceway.org/
>>
>> Hiện đang được Red Hat áp dụng build Fedora Community.
>
> Với đặc thù Việt Nam, việc xây dựng cộng đồng có gì khác không bác Tuấn nhỉ?
> Mong bác chia sẻ.
>
> # Ubuntu-vn là một ví dụ em nghĩ là rất thành công trên diện rộng.
>
Định nghĩa "thành công"?

Regards.
An
> BR,
>
> Vũ Hưng
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn