[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow community2011/8/23 An NGUYEN <[email protected]>:
> 2011/8/23 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
>> Ngày 07:27 23/08/2011, Truong Anh. Tuan viết:
>>>
>>> Cái này cũng rất hay:http://www.theopensourceway.org/
>>>
>>> Hiện đang được Red Hat áp dụng build Fedora Community.
>>
>> Với đặc thù Việt Nam, việc xây dựng cộng đồng có gì khác không bác Tuấn nhỉ?
>> Mong bác chia sẻ.
>>
>> # Ubuntu-vn là một ví dụ em nghĩ là rất thành công trên diện rộng.
>>
> Định nghĩa "thành công"?

Có lẽ An nghĩ thành công về số lượng không bằng thành công về chất.

Ubuntu có số lượng member đông đảo, trên toàn quốc,
hoạt động online tích cực trên Facebook và forum của họ,
đăng tin, viết tutorial, doc nhiều, Việt hóa.

Ngoài ra họ cũng có nhiều hoạt động offline tích cực.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung