[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityOn 08/24/2011 04:56 PM, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> Có lẽ An nghĩ thành công về số lượng không bằng thành công về chất.
> 
> Ubuntu có số lượng member đông đảo, trên toàn quốc,
> hoạt động online tích cực trên Facebook và forum của họ,
> đăng tin, viết tutorial, doc nhiều, Việt hóa.
> 
> Ngoài ra họ cũng có nhiều hoạt động offline tích cực.

Lolz, trong list of acting committees của SaigonLUG có 2 bác tích cực
của Ubuntu Vietnam là Minh Huy và Kiến Trúc. Bác Hưng nói thể dễ gây
chia rẽ nội bộ lắm nhá. :D

Em không nói móc hay đá đểu. Cái em muốn hỏi rất đơn giản, các bác định
nghĩa thế nào là một community thành công? Tỉ dụ như 1 bác xem 1
community chỉ cần 3 người sinh hoạt đều đặn với nhau đã là thành công.
Trong khi 1 bác khác lại xem hình mẫu của KDE, GNOME hay LKML mới là
định nghĩa của một community thành công chẳng hạn. Em chỉ hỏi cái quan
điểm của các bác mà. :D

An


-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn