[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Grow communityHi,

Điểm quan trọng nhé:

Khi tranh luận không quay lại khởi điểm: Định nghĩa thế nào là "thành công".
Hiểu phiên phiến thôi, hơi khác nhau cũng được;
kiểu như mỗi ông sờ vào chân một con voi.
# Nhưng đừng sờ vào chỗ nhạy cảm.

Cứ quay lại định nghĩ X là gì, Y là gì thì tranh luận không kết thúc được :)

2011/8/24 An NGUYEN <[email protected]>:
> Lolz, trong list of acting committees của SaigonLUG có 2 bác tích cực
> của Ubuntu Vietnam là Minh Huy và Kiến Trúc. Bác Hưng nói thể dễ gây
> chia rẽ nội bộ lắm nhá. :D
Thực tế họ không đóng góp cho SGLUG (được nhiều) vì phải chia lửa cho nhiều
cộng đồng khác và còn đi làm kiểm xiền nữa :)

>
> Em không nói móc hay đá đểu. Cái em muốn hỏi rất đơn giản, các bác định
> nghĩa thế nào là một community thành công?
Xem trên.

> Tỉ dụ như 1 bác xem 1
> community chỉ cần 3 người sinh hoạt đều đặn với nhau đã là thành công.
> Trong khi 1 bác khác lại xem hình mẫu của KDE, GNOME hay LKML mới là
> định nghĩa của một community thành công chẳng hạn. Em chỉ hỏi cái quan
> điểm của các bác mà. :D

KDE là một công ty, một cộng đồng phát triển và người dùng.
Gnome là một cộng đồng phát triển và cộng đồng người dùng.

Gnome không thể build được cái gọi là
GNOME Users' Group mặc dù họ thừa hiểu:

#Gnome user ~ #Linux User (nghĩa là số lượng không ít  đâu)

Cộng đồng Gnome (tương tự KDE) bao gồm cả người phát triển và người dùng.

SaigonLUG (chỉ) là một cộng đồng người dùng nên tiêu chí thành công
của nó khác và hẹp hơn khi so sánh với Gnome/KDE
(Xem email trước)

Xem thêm:
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/grow-community-gnomeasiasummit09
Trong đó cũng đề cập tới cách build cùng các hoạt động.
Dựa trên các hoạt động đó, sẽ có tiêu chí để đánh giá sự thành công
của một LUG.

BR,

Vũ Hưng-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung